تعیین نوسانات هم لرزه پوسته زمین با بهره گیری از داده های آهنگ بالای GPS، مطالعه موردی: زمین‌لرزه سن سیمون ۲۲ دسامبر ۲۰۰۳ (کالیفرنیا- ایالات متحده)

 

تعیین نوسانات هم­لرزه پوسته­ زمین با بهره­گیری از داده­های آهنگ بالای GPS، مطالعه­­ موردی: زمین‌لرزه­ سن سیمون 22 دسامبر 2003 (کالیفرنیا- ایالات متحده)

سجاد طبیبی1، مسعود مشهدی حسینعلی1و یحیی جمور*2

چکیده

شناخت پدیده زمین‌لرزه، مستلزم دستیابی هر چه دقیق­تر به مدل­های دینامیکی و سینماتیکی برای توضیح چگونگی گسیختگی در گسل است. تحلیل حرکات زمین به صورت دقیق و در گستره وسیعی از بسامد­ها و دامنه­ها یکی از راهکارهای موجود در این زمینه به شمار می‌رود. سامانه تعیین موقعیت جهانی، امروزه به ابزار نیرومندی برای این منظور تبدیل شده است.  تعداد روز افزونی از ایستگاه­های دائمی که با هدف انجام مطالعات ژئوفیزیکی و لرزه­شناسی نصب و راه­اندازی شده­اند، اکنون در بسامدهای لرزه­ای مانند یک هرتز عمل می­کنند. یک گیرنده­ GPS می­تواند به گونه‌ای دقیق حرکات زمین را در مقیاس­های زمانی زمین‌شناسی (مثال: 1mm/yr) و لرزه­ای (مثال: 500 mm/yr) اندازه­گیری کند. در این پژوهش شکل­موج­های لرزه­ای حاصل از 13 ایستگاه GPS در فاصله­ کانونی 36 تا 74 کیلومتر از زمین­لرزه­ سن‌سیمون 2003  واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی (ایالات متحده) تعیین شده است. در این مقاله قابلیت­های روش نسبی تعیین موقعیت با بهره­گیری از داده­های با آهنگ بالا (1 ثانیه) بررسی و جابه‌جایی­های لرزه­ای با جابه‌جایی­های حاصل از انتگرال­گیری رکوردهای لرزه­نگاری مقایسه و درست آزمایی شده است.

کلیدواژه‌ها:GPS  آهنگ بالا، لرزه‌شناسی، زمین‌لرزه­ سن‌سیمون

1 گروه مهندسی ژئودزی، دانشکده­ مهندسی نقشه­برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر­الدین طوسی، تهران، ایران               

2 آموزشکده نقشه­برداری،  سازمان نقشه برداری کشور، تهران، ایران

تاریخ دریافت: 22/03/1389

تاریخ پذیرش: 20/07/1389

* نویسنده مسئول: یحیی جمور؛ E-mail: djamour@ncc.org.ir