سخن سردبیر

 

این شماره وقتی به دست شما دوستان گرامی فصلنامه علوم زمین می‌رسد که چند ماهی از برگزاری سی و دومین گردهمایی و اولین گنگره بین‌المللی علوم‌زمین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران گذشته است. ولی به دلیل اهمیت کار انجام شده که در واقع نخستین گردهمایی بین المللی علوم زمین بوده، بد نیست کمی از ویژگی‌ها و نتایج آن برای آن دسته از دوستانی که به دلایلی در این گردهمایی حضور نداشته‌اند گفته شود.

به  جرأت می‌توان ادعا کرد که گردهمایی‌های علوم‌زمین طی عمر سی و دو ساله خود، یکی از معدود گردهمایی‌ها در سطح کشور است که تعداد آن به عدد 32 رسیده - در حقیقت به رکوردی که کمتر همایشی در کشورمان به آن دست یافته است.

اگر بخواهیم به تاریخچه  مختصری از این گردهمایی‌ها اشاره‌ای داشته‌ باشیم، باید گفت که شروع آن از بهمن ماه سال 1362 بوده و از آن زمان تاکنون بدون وقفه برگزار شده است.

تصدیق می‌فرمایید که بنیان‌گذاری و ادامه بدون وقفه یک گردهمایی علمی- اجرایی کاری پرزحمت است و راه پرپیچ و خمی پیش رو داشت ولی با یاری خداوند متعال و کمک دوستان در هر شرایطی حتی در بحبوحه جنگ تحمیلی هر ساله به انجام رسید.

در طی این سی‌و‌اندی سال در تمام زمینه‌های برگزاری یک گردهمایی علمی- آموزشی اعم از سخنرانی‌ها، پوسترها، برگـــــزاری کارگاه‌های تخصصی (work -shops)، نمایشگاه‌های عکس و ... تجربیات لازم و کافی برای برگزاری همایشی بین المللی به دست آمده بود که سازمان مصمم به برگزاری همایشی متفاوت با آنچه که تا سال 1391 صورت گرفته بود، شد که با عنوان "سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی علوم‌زمین" برگزار شد و با وجود فراز و نشیب‌های فراوانی که از شروع تا اتمام آن پیش آمد، می‌توان آن را موفقیتی برای سازمان و برگزارکنندگان آن منظور نمود، که باید از تمامی کسانی که به نحوی در این همایش مهم زحمت کشیده‌اند قدردانی شود.

و اما مختصری از ویژگی‌های آن:

-    دوستانی که سال‌های اولیه گردهمایی‌ها (به‌ویژه سال‌های جنگ تحمیلی) را به یاد دارند می‌دانند که تعداد مقالات دریافتی به زحمت به 50 تا 60 عدد می‌رسید.

-    در دوره‌های میانی (سال‌های 1376 تا 1385) به طور متوسط تا 400 مقاله و از 1386 تا 1391 این رقم به 500 مقاله و در سال 1392 رقم قابل توجه  2700 مقاله به میان آمد.

-        از این تعداد 516 مقاله برای ارائه شفاهی و سخنرانی و 1253 مقاله به صورت پوستر ارائه شدند.

-        856 داور، 487 نفر کمیته علمی و 366 نفر کمیته‌های اجرایی این گردهمایی بوده‌اند.

-    12 وزاتخانه، 29 سازمان، مرکز و  سایر مؤسسات، 42 دانشگاه، پژوهشگاه و پژوهشکده داخلی و 29 دانشگاه بین المللی در گرایش‌های تخصصی علوم‌زمین به گونه‌ای در برگزاری این گردهمایی مشارکت و همکاری داشته‌اند.

-        از برگزاری این گردهمایی 33 انجمن علمی تخصصی حمایت کرده‌اند.

-    حامیان بین المللی مستقر در ایران شامل کمیسیون ملی یونسکو، انجمن بین‌المللی زمین‌پزشکی IMGA، کمیته برنامه بین‌المللی علوم‌زمین/ یونسکو IGCP، سازمان همکاری‌های اقتصادی و اسکاپ بوده‌اند.

-        11 سازمان زمین‌شناسی در دنیا و 150 متخصص بین‌المللی از 45 کشور از برگزاری این همایش حمایت کرده‌ و شرکت فعال داشته‌اند.

-    و دست آخر این که 150 متخصص از 29 دانشگاه بین‌المللی در گرایش‌های علوم‌زمین با همیاری اساتید، دانشجویان و دانش‌آموختگان ایرانی علوم‌زمین در طی سه روز در تهران و 11 شهرستان "سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی علوم زمین" را برگزار کرده‌اند که می‌توان به عنوان نقطه عطفی در تاریخ گردهمایی‌های سازمان از آن یادکرد. اینها خلاصه‌ای بود از آنچه که در رابطه با این همایش روی داد. حال اگر بخواهیم نیم نگاهی هم به نتایج آن داشته باشیم حداقل نتیجه آن صرف‌نظر از دست آورد پربار علمی- فنی، شروع و زیرساخت مهمی بود برای همایش‌های بین‌المللی سازمان و برقراری ارتباط‌‌های علمی- فرهنگی علوم‌زمین با سایر کشورها به ویژه کشورهای صاحب نام و پیشرفته جهان و به روز شدن دانسته‌های زمین‌شناسی سرزمین عزیزمان ایران.