زمین شناسی و محیط زیست

زمین شناسی و محیط زیست:
   چکیده:
   اصولا کشور ایران بعلت شراط خاص جغرافیای، آب و هوایی، زیستی و زمین شناسی در موقعیتی قرار دارد که از طبیعت بکر و دست نخورده ای برخوردار است ولی طی سالیان با توسعه فعالیت های صنعتی ،کشاورزی و شهری بنحو محسوسی از میزان این دست نخوردگی کاسته شده و احتمال زیادی دارد که با افزایش فعالیت های مذکور مشکلات زیست محیطی خطرناکی درآینده نزدیک بروز کند. برای مثال استفاده زیاد و بی رویه از انواع سوخت های فسیلی برای تولید انرژی، فعالیت های معدن کاری وسیع و درعین حال بی رویه نظیر استخراج و دپوی مواد معدنی نظیر مس، سرب، آهن، منگنز و غیره، پراکنده شدن این مواد در محیط زیست، استفاده غیر اصولی از انواع کودهای شیمیایی و مود دفع آفات نباتی، استفاده از منابع آب زیر زمینی آلوده دست آمدن از چاه های زیر زمینی و نیز دفع فاضلاب ها به داخل چاه های کم عمق و بسیاری دیگر از این مواد سبب شده اند که محیط زیست کشوران هر چه بیشتر آلوده شود و احتمال بروز انواع بیماری های ناشی از این گونه مسائل در دراز مدت سبب به خطر افتادن جدی سلامت افراد می شود.
   در این مقاله کوشش شده است که به معرفی عوامل آفرین برای محیط زیست و سلامتی انسان پرداخته شود و نقش مهم زمین شناسان در شناخت و جلوگیری از بروز مشکلات زیست محیطی تا حدودی مشخص شود و دریان راستا به شاخه جدیدی از
علوم زمین تحت عنوان «زمین شناسی پزشکی» پرداخته شده است.