سخن سردبیر

 

سخن سردبیر

آن گونه که در روایت تاریخی آمده گفته شده که عناوینی همراه نام اصلی افراد چون السلطنه، .. الدوله، الممالک، میرزا و ... در زمان سلطنت قاجارها در ایران معمول شده و آنها که به این عناوین مفتخر می‌شدند یا از دولت مردان منسوب از سوی شاهان قاجار و یا افراد انگشت شمار متشخص تحصیل کرده بوده‌اند (مانند محمد علی فروغی ملقب به ذکاالملک و یا محمد مصدق ملقب به مصدق السلطنه). این عناوین در زمان رژیم گذشته منسوخ شد و جای آنها را عناوین دیگری چون پروفسور، دکتر مهندس، استاد دانشگاه و ... گرفت که هنوز در بسیاری موارد به کار گرفته می شود که به طور معمول در هیچ جای دنیا معمول و مرسوم نیست.

یکی از موارد مهمی که عنوان یا لقبی در آن به کار گرفته نمی‌شود  مقالاتی است که در مجله‌های علمی- پژوهشی به چاپ می‌رسند که در آنها تنها به اسم یا اسامی تهیه‌‌کنندگان اکتفا می‌شود و سپس به دنبال عنوان  و یا در بخش پایانی مقاله به معرفی و شرح بیوگرافی مؤلف یا مؤلفین مقاله میپردازند.

با مقدمه بالا خواستیم به این وسیله به دوستان گرامی فصلنامه علمی- پژوهشی علوم زمین که سوال هایی در این مورد داشتند یادآور شویم بر پایه بند 10 آیین نامه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور ما نیز از به کارگیری هر گونه عنوانی همراه اسامی تهیه کنندگان مقالات معذوریم و اسامی هم  بر پایه آنجه که از مقالات دریافتی به دست ما می‌رسد با الویتی که تهیه‌کنندگان تعیین می‌کنند در فصلنامه درج می‌شود.

موضوع دیگری که لازم دیدیم در اینجا به آن اشاره شود مشکل چندگانگی در به کار‌گیری اسامی (اعم از جغرافیایی یا زمین‌شناسی) در گزارش‌ها و نوشتارها است که به تازگی یکی از اعضای محترم شورای نویسندگان فصلنامه طی نامه‌ای مفصل با ذکر مثال‌هایی یاد آور شده‌اند. در این یادآوری ایشان نوشته‌اند: با توجه به رشد روزافزون شمار نوشتارها در نشریه‌های درونی و برون مرزی نیاز به یکدستی و هماوایی آن احساس می‌شود که به اعتقاد ما نیز این یک یادآوری مهم و بسیار بجایی می‌باشد که تاکنون توجه چندانی به آن نشده است و باید در این زمینه هر چه زودتر اقدامی اساسی صورت گیرد و آن را سامان دهی نمود.

برای اطلاع بیشتر شما دوستان از چندگانگی به کارگیری اسامی ذکر مثالی خالی از لطف نیست .

ارومیه یک مکان جغرافیایی است که در گویش لاتین به صورت‌های زیر نوشته شده است:

Urumieh, Uromieh, Urumiyeh, Urumyeh, Urmia, Oroomyeh, Orumiyeh, Urmiya, Urumia

در مورد البرز  نیز به همین ترتیب آمده:                      Elburs, Elburz, Elborz, Alburz, Alborz, Elboruz

با توجه به یادآوری بالا لزوم آوانگاری و یکسان‌سازی آواها غیر قابل انکار است و به اعتقاد ما این یکی از وظایف عمده سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به عنوان متولی اصلی این موضوع است که شایسته است با به کارگیری کارشناسان ذیربط و آزموده تجربی به رفع این کاستی اقدام نموده و یکنواختی‌های لازم را در واژه‌ علوم زمین ایجاد نمایند.