مطالعه ساخت های موجود در گرانیت های الوند

مطالعه ساخت های موجود در گرانیت های الوند
  نوشته: دکتر امیر حسین صدر  ، دکتر علی اصغر سپاهی گرو  و  دکتر غلامرضا خانلری
چکیده
       با وجود این که از دیر باز مطالعات سنگ‏شناسی چشمگیری بر روی توده پلوتونیک الوند صورت گرفته است اما بررسی ساختمانهای زمین‏شناسی موجود در این توده کمتر مورد توجه بوده است. همانگونه که در این مجموعه پلوتونیک گوناگونی سنگ‏شناسی زیادی وجود دارد, ساختهای زمین‏شناسی آن نیز گوناگون و قابل بررسی است. برخی از مهمترین ساخت های اولیه (ماگمایی) و ثانویه (زمین ساختی) گرانیتهای این مجموعه پلوتونیک عبارتند از:
1) ساخت های اولیه که شامل جهت یافتگی درشت بلورهای فلدسپار,‌ میکا و انکلاوها و همچنین درزه‏ها یا شکستگیهای اولیه است و عمده بحث این مقاله را تشکیل  می‏‏دهد. این ساختها نشان دهنده یک جریان درون توده‏ای و ایجاد شکستگیهای همزمان با جایگزینی در توده نفوذی هستند.
2) ساخت های زمین ساختی که شامل شکستگیهای زمین ساختی و تغییرات ساختاری سنگهای این توده در حالت جامد بوده و پس از انجماد کم و بیش کامل توده شکل گرفته‏اند.
    مطالعه ساختهای اولیه و ثانویه گرانیتهای الوند نشان می‏دهد که این توده پلوتونیک می تواند الگویی برای بررسی ساختهای گرانیتها باشد و بسیاری از روابط بین ساختارهای درونی و بیرونی (محیطی) توده‏های نفوذی را می‏توان در آن مطالعه و بررسی نمود.
 
واژه‏های کلیدی: گرانیت، زمین ساخت ، ساخت های  اولیه، ساخت های  تکتونیکی، الوند، همدان ، ایران