کنکاشی بر جابه‌جایی آبراهه ها در بخش هایی از گستره گسل درونه

 

کنکاشی بر جابه‌جایی­ آبراهه­ها در  بخش­هایی از گستره گسل درونه

حمیده امینی1*، مرتضی فتاحی2  و  محمدرضا  قاسمی3

تاریخ دریافت: 26/03/1389           تاریخ پذیرش: 15/12/1390

چکیده

گسل درونه دومین گسل طولانی ایران (پس از گسل معکوس اصلی زاگرس) است.  طول تقریبی این گسل حدود 700 کیلومتر است که از مرز ایران و افغانستان در خاور ایران تا نزدیک مرکز ایران امتداد دارد.  با وجود درازای زیاد، قرارگیری در پهنه برخورد دو صفحه عربستان- اوراسیا و داشتن قابلیت لرزه­خیزی بالا (به سبب حضور جابه‌جایی­هایی در میان نهشته­های جوان کواترنری)، تنها یک زمین­لرزه تاریخی با بزرگای حدود 7 و دو زمین­لرزه دستگاهی با بزرگای حدود 6 و بیش از آن به این گسل نسبت داده شده است و بنابراین، تحلیل­خطر لرزه­ای در گستره این گسل ضروری به نظر می­رسد. پایه مطالعات این نوشتار، استفاده از تصاویر ماهواره­ای، عکس­های هوایی، نقشه­های توپوگرافی، نقشه­های زمین­شناسی و اطلاعات صحرایی منطقه شش­تراز، برای شناسایی و برآورد میزان جابه‌جایی­های ایجادشده در آبراهه­ها، واحدهای زمین­شناختی و برخی بادزن­های آبرفتی در گستره گسل درونه است. با استناد به بررسی‌های انجام شده روی این گسل، می­توان 3 شاخه اصلی شمالی، جنوبی و میانی، مطابق با موقعیت جغرافیایی، در گستره گسل درونه در نظر گرفت. با توجه به نتایج به‌دست آمده از بررسی جابجایی­های رخ‌داده در گستره گسل درونه، و با در نظر گرفتن فراوانی و مقادیر جابه‌جایی­های دیده­شده در راستای این گسل که احتمالاً طی رخداد زمین­لرزه­ها پدید آمده­ و سبب قطع­شدگی رسوبات بادزن آبرفتی و آبراهه­ای به سن کواترنر شده­اند، شاخه جنوبی (شاخه اصلی)، به‌ویژه در حد فاصل ΄50˚58 تا΄00˚57 خاوری، نسبت به دیگر بخش­های این گسل، فعال­تر و احتمالا" دارای نرخ­ لغزش بیشتری است. گرچه پیش­تر برخی پژوهشگران و نویسندگان این نوشتار، نرخ ­لغزش­هایی برای جابه‌جایی­های ایجاد شده در برخی از پدیده­های دیده­شده، در بخش­هایی از این گسل پیشنهاد کرده­اند؛ برای برآورد و مقایسه دقیق­تر نرخ­های لغزش، استفاده از روش­های سن­یابی و ژئودتیکی در ناحیه­های یکسان و بخش­های مختلف این گسل پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه­ها: گسل درونه، جابه‌جایی، نرخ ­لغزش، لومینسانس تحریک شده با نور (OSL)

1 دانشجوی دکترا، پژوهشکده زلزله­شناسی، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله­شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه فیزیک زمین، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

نویسنده مسئول: حمیده امینی؛ E-mail: h.amini@iiees.ac.ir