کاربرد سیالات درگیر (Fluid lnclusions) در بررسی ژنز کانسارها و اکتشاف آن ها

 کاربرد سیالات درگیر (Fluid lnclusions) در بررسی ژنز کانسارها و اکتشاف آن ها

 دکتر هاشم اطمینان
   چکیده:
   بررسی سیالات درگیر، به ویژه در 20 سال اخیر، کمک بزرگی به شناسایی شرایط فیزیکوشیمیایی تشکیل کانسارها کرده است. در این جا به اختصار نمونه هایی ازاین کوششها را که برای شناسایی ژنز کانسارهای سرب و روی در سنگ های کربناته
Mississippi Valley type Depoits کانسارهای طلای اپی ترمال، ‌کانسارهای رگه ای اورانیوم، کانسارهای رگه ای تنگستن و قلع، و کانسارهای مس و مولیبدن پورفیری به کار رفته ارائه می نماییم. همزمان با پژوهش بر روی سیالات درگیر کوشش های فراوانی نیز برای کاربرد این اطلاعات جهت پی جویی و اکتشاف این کانسارها به عمل آمده است.
   در این نوشتار نشان داده می شود که چگونه تلفیق مشاهدات صحرایی و بررسی های آزمایشگاهی (سنگ شناسی، آلتراسیون، سیالات درگیر) منجر به کشف کانی سازی مس و مولیبدن از نوع پورفیری در کنار قریه سونگون اهر شده است.