حوادث زیستی در پیشینه زمین شناسی

حوادث زیستی در پیشینه زمین شناسی
   خلاصه مطلب:
   در پیشینه زمین شناسی به حوادث زیستی ای بر می خوریم که در زمان بسیار کم آثار فراوتانی از خود به جای گذاشته اند این حوادث عبارت اند از ظهور ناگهانی و فراوان گونه های جدید، انتشار وسیع گونه های جدید،‌انتشار وسیع گونه ها در زمان خیلی کم، انقراض گروهی گونه ها در یک دوره زمانی محدود، و ظهور صفحات جدیدی مانند قابلیت تولید جنسی . به نظر می رسد منشأ عواملی که بر روی موجودات زنده تأثیر می گذارند از اعماق زمین و احتمالاً ‌تا انفجار سوپر تواهای باشد که از زمین هزاران سال نوری فاصله دارند.
   در این نوشتار بعد از بررسی انواع متفاوت حوادث زیستی به عوامل له وجود آورنده برخی از این حوادث، خصوصاً تأثیر این عوامل در انقراض گونه ها می پردازیم