بقایای ماهی‎های دونین در برش‌های ایلانقره و پیراسحاق، شمال باختری ایران

بقایای ماهیهای دونین در برش‌های ایلانقره و پیراسحاق، شمال باختری ایران

سیروس عباسی1، بهاءالدین حمدی2 و  محمودرضا مجیدی‌فرد2

تاریخ دریافت:  16/ 06/ 1394                                         تاریخ پذیرش: 10/ 12/ 1394

چکیده

نمونه‌برداری از نهشته ­های دونین، در 2 برش جداگانه با موقعیت­ های مختلف انجام شد: 1) برش ایلانقره در روستای ایلانقره که در 40 کیلومتری شمال­ خاور ماکو قرار دارد؛ 2) برش پیراسحاق که به گونه برش مرکب در جنوب جلفا (باختر روستاهای پیراسحاق و چای­کسن) جای گرفته است. از آنجا که کارهای کمتری در مورد ماهی­ های دونین در سازند ایلانقره انجام شده­ است، در این پژوهش بقایای ریز (دندان‌ها، پولک ­ها و قطعات استخوانی) از کوسه­ ماهیان (Chondrichtian)، ماهیان­ استخوانی (Acantodian) و غیره در رخنمون­ های دونین در شمال­ باختر ایران شناسائی شد. جنس و گونه­ های شاخص گرد شده در برش­ های یاد شده عبارتند از:

Siberiodus mirabilis, Phoebodus gothicusPhoebodus turnerae, Body scale of  Holonema sp., Sarcopterygian scale, Ischnacanthid jaw, Cheiracanthus sp., Ertychius intermedius Cladodus wildungensis, Protacrodus sp.,

این بقایای ریز از دیدگاه زیست‎­چینه ­ای و جغرافیای دیرینه، می­توانند با نمونه ­های پیدا شده از ایران و کشورهای همجوار و دیگر نقاط دنیا مقایسه شوند و مرز گسترش دریای دونین را در حاشیه شمالی گندوانا تعیین کنند.

کلیدواژه­ها: کوسه ماهیان، ماهی‌های استخوانی، دونین، ایلانقره، جلفا، ایران.

1دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2استادیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، ایران

نویسنده مسئول: سیروس عباسی؛syrusabbasi50@gmail.com :E-mail