شیمی کانی و پتروژنز متابازیت های مجموعه دگرگونی – آذرین شترکوه (جنوب خاور شاهرود) شاهدی بر تکوین حوضه های کششی درون قاره ای نئوپروتروزوییک پایانی

شیمی کانی و پتروژنز متابازیت­ های مجموعه دگرگونی – آذرین شترکوه (جنوب ­خاور شاهرود) شاهدی بر تکوین حوضه­ های کششی درون قاره ­ای نئوپروتروزوییک پایانی

سکینه شکاری1، محمود صادقیان2، جای مینگو3، حبیب اله قاسمی4 و زو یی 5

تاریخ دریافت:  22/ 08/ 1395                                      تاریخ پذیرش: 15/ 12/ 1395

چکیده

مجموعه دگرگونی- آذرین شترکوه در 80 کیلومتری جنوب خاور شاهرود و در لبه شمالی پهنه ساختاری ایران مرکزی قرار دارد. این مجموعه طیف گستردهای از ترکیبات سنگی مانند متاپلیت­ ها، متاپسامیت­ ها، متابازیت­ ها (آمفیبولیت و گارنت آمفیبولیت)، متاکربنات­ ها (مرمرهای آهکی و دلومیتی) و متاریولیت­ ها را در برمی­ گیرد. سنگ مادر متابازیت­ ها شامل گدازه­ های ­بازالتی، دسته‌دایک ­های دیابازی و توده ­های نفوذی گابرودیوریتی کوچک‌ مقیاس بوده است. نظر به فراوانی و اهمیت میان ­لایه­ های بازالتی و دسته دایک ­های دیابازی دگرگون ­شده نسبت به دیگر اجزا، این مقاله به‌طور خاص به بررسی تغییر و تحولات آنها اختصاص یافته است. بر پایه شواهد صحرایی و سنگ‌ نگاری، افزایش درجه دگرگونی متابازیت­ های حاصل از دگرگونی میان­ لایه ­های بازالتی و دسته دایک ­های دیابازی، به تشکیل طیفی گوناگونی از انواع سنگ ­ها مانند آمفیبول شیست، آمفیبولیت، گارنت آمفیبولیت و در پایان آمفیبولیت­های میگماتیتی انجامیده است. دما- فشارسنجی مبتنی بر تجزیه شیمیایی نقطه ­ای گارنت، آمفیبول و پلاژیوکلازهای سازنده این متابازیت ­ها، محدوده دمایی 602 تا 711 درجه سانتیگراد و فشار 9 تا 11 کیلو بار را برای تشکیل، توقف تبادل و تعادل پایانی آنها مشخص ساخته که بیانگر شرایط دما و فشار رخساره­ های آمفیبولیت و آمفیبولیت بالایی است. از دید ژئوشیمیایی، ماگماهای سازنده این گروه از متابازیت ها دارای ماهیت تولهایتی تا کلسیمی- قلیایی بودهاند. این ماگماها از ذوب بخشی گوشته سنگ‌ کرهای زیر قاره ­ای منشأ ­گرفته ­اند. روانه­های ­بازالتی زیرآبی و دسته‌دایک­ های دیابازی در خلال رژیم‌های زمینساختی کششی حاکم بر سرزمین­ های گندوانایی اواخر نئوپروتروزوییک ایران مرکزی تشکیل شده ­اند. این رژیم ­های زمینساختی کششی با تشکیل حوضههای دریایی- اقیانوسی درون قاره­ ای (کافتی یا پشت کمانی) همراه بوده­ اند. حوضه­ های مورد نظر، در یک بازه­ زمانی کوتاه و در طی یک فرایند جمع­ شدگی سریع، بسته و به‌صورت آمیزه­ های زمین‌ساختی یا منشورهای به­ هم افزوده روی پوسته قاره ­ای رانده شده­ اند. بر پایه سن­ سنجی­ های صورت­ گرفته به روش اورانیم- سرب روی زیرکن ­های استخراج ­شده از این متابازیت­ ها، این رویداد دگرگونی در فاصله زمانی 526 تا 577 میلیون سال پیش (برابر اواخر نئوپروتروزوییک و رخداد کوهزایی کادومین در سرزمین­ های گندوانایی) صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها: دستهدایک­ های دیابازی، متابازیت، آمفیبولیت، کادومین، ایران مرکزی، شترکوه، شاهرود.

1دانشجوی دکترا، گروه پترولوژی و زمین­ شناسی اقتصادی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2دانشیار، گروه پترولوژی و زمین­ شناسی اقتصادی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

3استاد، مؤسسه زمین­ شناسی و ژئوفیزیک، آکادمی علوم چین؛ دانشگاه نورث­وست، پکن، چین

4استاد، گروه پترولوژی و زمین­ شناسی اقتصادی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

5دانشجوی دکترا، مؤسسه زمین­شناسی و ژئوفیزیک، آکادمی علوم چین، پکن، چین

نویسنده مسئول: سکینه شکاری ؛   E-mail:s.shekari@shahroodut.ac.ir