ارائه نرم‌افزاری به منظور برآورد هزینه‌های سرمایه‌ای ماشین‌آلات معادن روباز

  ارائه نرم‌افزاری به منظور برآورد هزینه‌های سرمایه‌ای  ماشینآلات معادن روباز

نوشته: دکتر احمد‌رضا صیادی* و اکبر کیانی*

چکیده

مطالعات پیش امکان‌سنجی و امکان‌سنجی از مهم‌ترین مراحل پروژه‌های معدنی تلقی می‌شود. یکی از ارکان این مطالعات، برآوردهزینه‌های سرمایه‌ای بویژه هزینه ماشین‌آلات معدنی مورد نیاز پروژه است. به دلیل گستردگی و تعدد گزینه‌های فنی در خلال انجام مطالعات پروژه، برآوردهزینه باید به دفعات صورت پذیرد. از این رو، توسعه مدلها و یا نرم‌افزارهای مناسب که امکان برآورد هزینه‌ها را در زمان کوتاه و با دقت و صحت کافی فراهم نماید، ضروری به نظر می‌رسد.

در این تحقیق، مدلهای موجود برآورد هزینه به صورت کیفی و کمی مورد بررسی قرار ‌گرفته است. با شناخت رفتار این مدلها و انتخاب مدلی مناسب، نرم‌افزاری  برای برآوردهزینه‌های سرمایه‌ای ماشین‌آلات معادن روباز ارائه شده است. این نرم‌افزار بر اساس مدل برآورد هزینه یکی از مؤسسه‌های  معدنی  وابسته به انجمن مهندسان هزینه آمریکا طراحی و به زبان ویژوال بیسیک نوشته شده و در محیط ویندوز XP, 2000, 98, NT قابل اجرا ست. آزمون انجام شده به کمک برخی از پروژه‌های معادن فلزی کشور نشان می‌دهد که نتایج برآوردهزینه با استفاده این نرم‌افزار از اعتبار کافی برخوردار بوده و انطباق قابل قبولی با شرایط ایران دارد.

کلید واژه‌ها:  برآوردهزینه، هزینه سرمایه‌ای، امکان سنجی، ماشین‌آلات معدنی، نرم‌افزار

* گروه مهندسی معدن، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران