سخن سردبیر

  سخن سردبیر

در پی پیشنهاد کمیته ملی علوم زمین یونسکو در ایران مبنی بر برگزاری المپیاد جهانی علوم زمین، رئیس اجرایی مؤسسه سال جهانی سیاره زمین از کلیه کمیسیونها و کمیته‌های وابسته به یونسکو درخواست کرده است تا موضوع برگزاری مسابقه دانشجویی سال جهانی سیاره زمین را به دانشگاههای کشور اطلاع دهند و دانشجویان برگزیده دانشگاهها را به شرکت در این مسابقه تشویق نمایند. تعداد 350 دانشجو از سراسر جهان، که بر پایه رقابتهای ملی انتخاب شده‌اند، در این مسابقه شرکت خواهند کرد. دانشجویان باید بین 18 تا 22 سال سن داشته باشند و یک کار اصلی (مربوط به خود دانشجو) مانند مقاله، انشاء، شعر و یا مانند آن (به زبان انگلیسی یا فرانسه) ارائه دهند. این کار باید در رابطه با علوم زمین برای جامعه (شعار اصلی سال جهانی سیاره زمین) و یا یکی از موضوعهای دهگانه سال جهانی سیاره زمین باشد:

أ‌)      آبهای زیرزمینی- به سوی استفاده پایدار

ب‌)  مخاطرات- کاهش خطر، افزایش آگاهی

پ)  زمین و سلامت- ساختن محیطی امن‌تر

ت)  اقلیم- "نوار سنگی"

ث)  موضوع ذخایر- به سوی استفاده پایدار

ج)   ابرشهرها- ژرف‌تر شدن، امن‌تر ساختن

چ)   ژرفای زمین- از پوسته تا هسته

ح)   اقیانوس- ژرفنای زمان

خ)  خاک- پوست زنده زمین

د)   زمین و زندگی- سرچشمه‌های گوناگونی

 

کارها باید تا پایان مهر ماه 1386 (22 اکتبر 2007) به دست کمیته ملی سال جهانی علوم زمین یونسکو در ایران رسیده باشد تا مورد بررسی قرار گیرد. یادآور می‌گردد رویداد راه‌اندازی (آغاز) سال جهانی سیاره زمین در روزهای 23 و 24 بهمن ماه 1386 (12 و 13 فوریه 2008) در مقر یونسکو در پاریس برگزار خواهد شد. برنامه اولیه این رویداد عبارتست از چهار نشست با شرکت رهبران سیاسی جهان، مدیر عاملهای صنایع پیشگام و دانشمندان برجسته جهان در زمینه‌های ذخایر، مخاطرات، ابرشهرها و سامانه زمین.

کمیته‌های سال جهانی سیاره زمین پنج دانشجوی برتر را از میان دانشجویان شرکت کننده در مسابقه دانشجویی از هر کشور انتخاب و اعلام خواهند کرد (در مجموع 350 دانشجو) و چهار نفر نیز انتخاب می‌شوند تا به گونه فعال در چهار نشست فوق‌الذکر شرکت کنند.

شرکت دانشجویان در رویداد راه‌اندازی سال جهانی سیاره زمین در صورتی که در مسابقه دانشجویی برنده شده باشند رایگان خواهد بود. دعوت از این دانشجویان وابسته به تأمین هزینه‌های موجود به صورت ملی و بین‌المللی خواهد بود. قانونها و راهنماییهای لازم به زودی در سایت http://www.yearofplanetearth.org  نهــــــاده خواهد شــــــد همچنین اطلاعات تکمیلی در این زمینه نیز در نشـــــانی الکترونیکی www.esfs.org/student contest.html  قابل دسترسی است.