فصلنامه علوم زمین شماره ۶۵

فصلنامه علوم زمین شماره ۶۵
صاحب امتیاز مرحوم جعفر غیومیان. سید محمود فاطمی عقدا. ام البنین عطایی. محمد هادی داودی و علی اکبر نوروزی- بهارک وحدتی دانشمند. محمد رضا قاسمی. منوچهر قرشی و نگار حقی پور- لیدا بخشنده. سید علی آقانباتی و طیبه محتاط- فاطمه هادوی و اکرم پوراسماعیل- علیرضا جواهری نیستانک
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
ویراستار دکتر سروش مدبری
مدیر اجرایی مریم طالبی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی- دکتر محمد هاشم امامی- دکتر مانوئل بربریان- دکتر فریدون سحابی- دکتر کاظم سید امامی- مهندس مصطفی شهرابی- دکتر منصور علوی نائینی- دکتر منوچهر قرشی- دکتر محمد رضا قیطانچی- دکتر محمد حسن کریم پور- دکتر محمد لطفی- دکتر حسین معماریان-
طراح پشت جلد دکتر مرتضی طالبیان
طراح روی جلد دکتر مرتضی طالبیان
گرافیست انتشارات دایره سبز
صاحب امتیاز انتشارات احمدی
تاریخ انتشار ۲۳ خرداد ۱۳۸۷

مرحوم جعفر غیومیان. سید محمود فاطمی عقدا. ام البنین عطایی. محمد هادی داودی و علی اکبر نوروزی- بهارک وحدتی دانشمند. محمد رضا قاسمی. منوچهر قرشی و نگار حقی پور- لیدا بخشنده. سید علی آقانباتی و طیبه محتاط- فاطمه هادوی و اکرم پوراسماعیل- علیرضا جواهری نیستانک. عبدالرحیم جواهریان و نوید امینی- محمود عبداللهی. علیرضا رئیسی و حجت نادری- احمد زمانی و مریم آق آتابای- علی شعله. ابراهیم راستاد و علیرضا باباخانی- مهدی پاکدل. بهرام رضایی. رضا عسگری و کامران نظری- محمد حسن کریم پور و آزاده ملک زاده شفارودی- علی کنعانیان. مهدی رضایی کهخانی و داریوش اسماعیلی- محمد وحیدی نیا. عباس صادقی. احمد شمیرانی. علی اصغر آریایی و محمد حسین آدابی- مهدی رضا پورسلطانی. رضا موسوی حرمی و یعقوب لاسمی- مریم دهقانی. محمد جواد ولدان زوج و علی منصوریان

مقاله ها

۱. سخن سردبیر

۲. بررسی مدلهای ریاضی دو بعدی و سه بعدی برای تصحیح هندسی تصاویر راداری SAR (مطالعه موردی در منطقه بم)

۳. تفسیر محیط رسوبی سازند کشف رود (باژوسین بالایی- باتونین زیرین)، بر مبنای ایکنوفسیلها در شمال خاور ایران

۴. نگرشی نوین بر سازند نیزار بر اساس یافته‌های جدید فسیلی

۵. سنگ‌شناسی و جایگاه زمین‌ساختی توده گرانودیوریتی لخشک، شمال باختر زاهدان، ایران

۶. ژئوشیمی و کانی‌شناسی زونهای اسکارنی و سنگ‌شناسی سنگ منشأ کانسار آهن سنگان خراسان رضوی

۷. امکان‌سنجی فرآوری کانسنگ اورانیم معدن خشومی به روشهای مغناطیسی و الکترواستاتیکی

۸. کانه­زایی بروندمی-آتشفشان‌زاد چینه­سان تنگستن (مس-روی) در کانسار چاه­کلپ، (جنوب بیرجند) و افقهای کانه دار آن

۹. سنجش کمی توزیع مکانی_ زمانی پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه ۱۳۸۵ درب آستانه ( سیلاخور)، باختر ایران

۱۰. پرعیار سازی کانسار آنتیموان لخشک با استفاده از روش فلوتاسیون

۱۱. شناسایی گسلها با استفاده از نشانگر لرزه‌ای همدوسی

۱۲. زیست‌چینه‌شناسی سازند نیزار بر پایه نانوپلانکتونهای آهکی در برش الگو واقع در تنگ نیزار

۱۳. هم‌ارزی ردیفهای سنگی و زیستی کامپانین–ماستریشتین در دو حوضه کپه‌داغ و ایران مرکزی

۱۴. نو زمین‌ساخت سپیدرود و دشت گیلان

۱۵. تعیین روش بهینه برخورد با خطر زمین‌لغزش در مناطق روستایی با استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم (DSS) ، مطالعه موردی زمین‌لغزش باریکان