فصلنامه علوم زمین شماره۶۸

فصلنامه علوم زمین شماره۶۸
صاحب امتیاز محمد جواد کلینی.محمود عبداللهی.مهدی نصرآبادی- رقیه عظیمی. کاظم سید امامی. عباس صادقی- سید محمد هاشمی. محمد هاشم امامی. منصور وثوقی عابدینی. محمد پورمعافی و منصور قربانی- مرتضی پیروز. عباس بحرودی. محمد رضا قاسمی و عبدالله سعیدی- قدرت برزگری و علی ارومیه ای
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
ویراستار دکتر سروش مدبری
مدیر اجرایی مریم طالبی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی- دکتر محمد هاشم امامی- دکتر مانوئل بربریان- دکتر فریدون سحابی- دکتر کاظم سید امامی- مهندس مصطفی شهرابی- دکتر منصور علوی نائینی- دکتر منوچهر قرشی- دکتر محمد رضا قیطانچی- دکتر محمد حسن کریم پور- دکتر محمد لطفی- دکتر حسین معماریان-
طراح پشت جلد علیرضا امری کاظمی
طراح روی جلد علیرضا امری کاظمی
تاریخ انتشار ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸

محمد جواد کلینی.محمود عبداللهی.مهدی نصرآبادی- رقیه عظیمی. کاظم سید امامی. عباس صادقی- سید محمد هاشمی. محمد هاشم امامی. منصور وثوقی عابدینی. محمد پورمعافی و منصور قربانی- مرتضی پیروز. عباس بحرودی. محمد رضا قاسمی و عبدالله سعیدی- قدرت برزگری و علی ارومیه ای- سروش نظام وفا. محمد رضا رضایی. رضا موسوی حرمی. محمود برگریزان و علی چهرازی- عادل ساکی. محسن موذن. منصور مجتهدی رولند اوبرهانسلی- پروانه رضایی روزبهانی و بهاءالدین حمدی- غلامرضا راستگوی مقدم. ابراهیم راستاد. نعمت الله رشید نژاد عمران و محمد محجل- اعظم زاهدی و حمید احمدی پور- کیمیا کلانتری. علی کنعانیان. عباس آسیابانها و محسن الیاسی- محمد حیدرزاده. محرم دولتشاهی پیروز. ناصر حاجی زاده ذاکر و محمد مختاری- محمد کریمی. محمد جواد ولدان زوج. حمید عبادی و نادر صاحب الزمانی- فرشاد جمالی. خالد حسامی آذر و منوچهر قرشی- لیلا فضلی و بهاءالدین حمدی

مقاله ها

۱. سخن سردبیر

۲. مطالعه زیست‌چینه‌شناسی سازند میلا در برش شهمیرزاد با نگرشی ویژه به کنودونت‌های آن

۳. گسل‌های جنبا و قطعه‌بندی پهنه گسلی قم - زفره در گستره میان زفره تا شمال کاشان

۴. تهیه نقشه پتانسیل ذخایر معدنی مس با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

۵. بررسی تاریخچه رخداد سونامی و ارزیابی پتانسیل سونامی خیزی منطقه فرورانش مکران در سواحل دریای عمان

۶. بررسی منشأ و محیط زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی پالئوژن زرجه‌بستان (شمال خاور قزوین) با استفاده از REE و HFSE

۷. سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و سنگ‌زایی گدازه‌ها و دایک‌های منطقه ابارق (استان کرمان)

۸. کانه‌زایی طلا در پهنه­های برشی شکل­پذیر­-­­ شکنا و شکنای منطقه معدنی زرترشت، پهنه سنندج­-­ سیرجان، جنوب ­باختر سبزواران

۹. چینه‌نگاری نهشته‌های کرتاسه در منطقه هفتادقله خاور اراک

۱۰. تعیین شرایط دما و فشار کمپلکس دگرگونی ماه‌نشان، شمال باختر ایران

۱۱. ارزیابی پارامتر‌های مخزنی سازند بور‌گان در یکی از میدان‌های نفتی جنوب باختر ایران

۱۲. ارزیابی پتانسیل روانگرایی پی‌آبرفتی ساختگاه سد مخزنی چپرآباد بر اساس نتایج آزمایش نفوذ استاندارد (SPT)

۱۳. فرگشت ساختاری پی‌سنگ و فعالیت ساختارهای نمکی در ناحیه فیروزآباد فارس

۱۴. سنگ‌شناسی بازالت‌های کواترنری طبس (خاور ایران)

۱۵. معرفی زیست‌زون‌های کالپیونلید در مرز ژوراسیک-کرتاسه در برش شال (جنوب خاور خلخال)

۱۶. مطالعه امکان­پذیری افزایش راندمان جداکننده الکتریکی نیمه­صنعتی برای فرآوری کانه تیتانیم کهنوج