فصلنامه علوم زمین شماره۷۴

فصلنامه علوم زمین شماره۷۴
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
مدیر اجرایی مریم طالبی
طراح پشت جلد علیرضا امری کاظمی
طراح روی جلد علیرضا امری کاظمی
تاریخ انتشار ۲۳ آبان ۱۳۸۹

مقاله ها

۱. سخن سردبیر

۲. بررسی دگرسانی و کانی­سازی مس پورفیری در منطقه سوناجیل (خاور هریس– استان آذربایجان­شرقی)

۳. مدل‌سازی وارون دوبعدی غیرخطی داده‌های گرانی‌سنجی منطقه مغان با استفاده از روش مارکوارت-‌ لونبرگ

۴. سامانه گسل امتدادلغز بیدهند (جنوب قم)

۵. تفسیر تاریخچه رسوبگذاری سازند جهرم در ناحیه بوشهر بر مبنای روزن‌داران کف‌زی و ایزوتوپ استرانسیم

۶. بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی تأثیر المان­های تسلیح در بهبود خواص ژئوتکنیکی خاک

۷. زیست‌چینه‌نگاری روزن‌بران نهشته‌های سازند گورپی و سازند ایلام در خاور بندر کنگان و چاه‌ایوان در خلیج فارس

۸. برآورد نرخ لغزش گسل‌های پیرامون بم و کاربرد آن در ارزیابی خطر زمین‌لرزه

۹. معرفی روش حفاری جدید کوپراد (COPROD) و مقایسه این روش‌ با دیگر روش‌های حفاری تولیدی مرسوم در معادن روباز، با بررسی امکان کاربرد آن در معادن ایران

۱۰. بررسی تأثیر سایندگی بر قابلیت حفاری سنگ‌ها

۱۱. مطالعه ساختار پوسته شمال باختر ایران با استفاده از امواج تبدیل یافته دورلرز

۱۲. بازوپایان و کنودونت‌های سازند مبارک (کربنیفر پیشین) در برش کلاریز شمال دامغان

۱۳. معرفی رخداد کانه­زایی تنگستن (مس) چینه­سان- چینه­کران در باختر ازنا، استان لرستان

۱۴. تحلیل هندسی، جنبشی و مراحل دگرریختی سنگ‌های دگرگونی پیرامون مشهد

۱۵. رهیافتی ژئوشیمیایی و زمین‌آماری برای منشأ نهشته‌های بوکسیت سرفاریاب، استان کهکیلویه و بویراحمد، جنوب باختر ایران

۱۶. بررسی ریز بقایای کوسه‌های (کوندریکتین) فامنین بالایی سازند جیرود‌، البرز مرکزی

۱۷. تحلیل هندسی و جنبشی گسل‌خوردگی عادی جوان در جنوب خاور تبریز

۱۸. بررسی ویژگی‌های زمین­شناسی محیطی و نقش آنها در وقوع زمین‌لغزش‌های اطراف سد لتیان

۱۹. ویژگی‌های رسوب‌شناسی و منشأ نهشته‌های دریاچه ارومیه درحاشیه بزرگراه شهید کلانتری

۲۰. کاربرد نشانگر­های ساختمانی در اکتشاف و توسعه هیدروکربنی یک پهنه تداخلی

۲۱. تغییرات ژرفای موهو و نسبت VS/VPدر شمال باختری زاگرس (منطقه کرمانشاه) با استفاده ازتوابع گیرنده دورلرز

۲۲. استفاده از شکستگی‌ها در تفسیر ساختاری یک تاقدیس، مطالعه موردی: تاقدیس چناره، جنوب باختر ایران

۲۳. اولویت­بندی عوامل مؤثر بر زمین­لغزش و تهیه نقشه خطر آن با استفاده از مدل‌های ارزش اطلاعات و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: بخشی از حوزه آبخیز هراز)

۲۴. پترولوژی سنگ‌های آتشفشانی ائوسن خاور سنندج