فصلنامه علوم زمین شماره۷۶

فصلنامه علوم زمین شماره۷۶
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
مدیر اجرایی مریم طالبی
طراح پشت جلد علی اصغر رحیم زاده پوربناب
طراح روی جلد محمد فدائیان
صاحب امتیاز دایره سبز
تاریخ انتشار ۲۳ فروردین ۱۳۹۰

مقاله ها

۱. سخن سردبیر

۲. نقش رس به عنوان یک مانع طبیعی زمین‌شناسی در کنترل آلودگی نفتی در پالایشگاه آبادان

۳. برآورد موقعیت افقی و ژرفای بی‌هنجاری‌های گرانی به کمک گرادیان کل بهنجار شده

۴. ماگماتیسم ژوراسیک و کرتاسه در ناحیه مری- اسبکشان، شمال- شمال باختر زیر پهنه درونه- کاشمر (خارتوران)

۵. تحلیل ساختاری پهنه برخوردی کوهزاد زاگرس در باختر الیگودرز

۶. بررسی کاربرد نقشه‌های پوشش برفی حاصل از تصاویر ماهواره‏ای MODIS در مدل‌سازی رواناب ذوب برف (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد کرج)

۷. نبود کلریتویید در متاپلیت‌ها و نقش فشار سیال‌ها: شواهدی از منطقه همدان، زون سنندج – سیرجان، ایران

۸. تعیین عدم ارتباط نفت باقیمانده (بیتومن) موجود در سازند کنگان با گاز و میعانات گازی این مخزن (میدان پارس جنوبی)

۹. کانی‌شناسی، بافت و ساخت و ژنز کانسار آهن- آپاتیت ذاکر (شمال خاور زنجان)

۱۰. خاستگاه و تحولات ماگماهای بازالتی کواترنری شمال باختری آذربایجان (بورلان تا گنبد) با استفاده از بررسی‌های ایزوتوپی Sr- Nd

۱۱. راهبردهای توسعه صنعت سنگ‌های قیمتی در ایران

۱۲. بررسی اثرات اجرای تغذیه مصنوعی بر روی آبخوان دشت گوهرکوه

۱۳. گاه‌نگاری جوان‌ترین جنبش لرزه‌ای گسل فیروزکوه با استفاده از روش کربن۱۴

۱۴. مراحل مختلف کانه‌زایی سولفیدی در کانسار سولفید توده‌ای آتشفشان‌زاد سرگز، شمال‌ باختر جیرفت، سنندج- سیرجان جنوبی

۱۵. جلبک‌های آهکی نهشته‌های پرمین البرز مرکزی: رهیافت محیطی و چینه‌نگاری سکانسی

۱۶. استفاده از روش توموگرافی لرزه‌ای برای تعیین پتانسیل نشت از تکیه‌گاه‌های سد بختیاری

۱۷. رخساره‌های سنگی، محیط رسوبی و تغییرات نسبی سطح آب در نهشته‌های نسبت داده شده به سازند لالون، برش باهمو، بلوک پشت بادام

۱۸. آشکارسازی پویایی نوین گسل درونه با کمک داده­های دورسنجی و اطلاعات زمین‌شناسی

۱۹. بررسی نمودارهای گل‌سرخی با سیستم‌های درزه آماری در معادن سنگ‌های نفوذی منطقه شهرستن، پیرانشهر (آذربایجان غربی)

۲۰. زیست‌چینه‌نگاری و محیط دیرینه نهشته‌های سازند قم در شمال خاور ماه‌نشان

۲۱. محیط رسوبی، دیاژنز و ژئوشیمی سازند فهلیان در برش نمونه (تاقدیس فهلیان) و میدان نفتی گچساران

۲۲. ژئوشیمی سازند آسماری در مقاطع سطح الارضی تنگ سپو و تنگ بن در ناحیه استان کهگیلویه و بویراحمد

۲۳. ارائه یک روش جدید و مؤثر به منظور بهبود کیفیت تصاویر SAR بر مبنای استخراج وابستگی‌های بین مقیاسی در حوزه موجک

۲۴. استفاده از شواهد صحرایی و ریز ساختاری در تعیین منشأ انکلاوهای ماگمایی و بیگانه سنگ‌های متاپلیتی مجموعه پلوتونیک ملایر

۲۵. کاربرد سنجش از دور در پی‌جویی پومیس در پیرامون قله دماوند