فصلنامه علوم زمین شماره ۸۴

فصلنامه  علوم زمین شماره ۸۴
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
ویراستار دکتر سروش مدبری
مدیر اجرایی مریم طالبی- نرگس غمامی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی-دکتر محمدهاشم امامی-دکتر فریدون سحابی-دکتر کاظم سیدامامی-دکتر سعید علیرضایی-دکتر منوچهر قرشی-دکتر محمدرضا قیطانچی-دکتر عبدالمجید یعقوب پور- دکتر حسین معماریان- دکتر محمد ولی ولیزاده- دکتر ابراهیم قاسمی نژاد
طراح پشت جلد حسن داداشی آرانی
طراح روی جلد علیرضا امری کاظمی
گرافیست رزیتا شهریاری
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۹۲

مقاله ها

۱. سخن سردبیر

۲. توان لرزه‌زایی محدوده رفسنجان-‏‎ ‎زرند

۳. مطالعات دورسنجی پهنه‌های دگرسانی محدوده اکتشافی دهن‌قلعه، شمال باختری ‏بردسکن

۴. سنگ شناسی و ژئوشیمی گدازه های بالشی محدوده هرسین، افیولیت کرمانشاه، باختر ایران

۵. دوکفه‌ای‌ها و خارداران سازند کژدمی در برش‌های چینه‌شناسی سیوند و کوه خانه‌کت در نواحی شمال ‏و شمال خاوری شیراز

۶. پیشینه لرزه ای و برآورد آهنگ رسوبگذاری در آبرفت های جوان باختر تهران (چیتگر) با استفاده ‏از داده های پارینه لرزه شناسی

۷. نتایج مطالعات دورسنجی و علل بررسی هاله‎های مرکب در محدوده اکتشافی کهنگ

۸. بررسی درزه‌های موجود بر روی چین مرتبط با گسلش‌ در شمال اشتهارد

۹. کاربرد شبکه‌های عصبی ‏RBF‏ و ‏PNN‏ در تعیین رخساره های یکی از میدان‌های گازی جنوب ایران

۱۰. آزادشدن عناصر بالقوه سمناک در طول هوازدگی از شیل های سیاه محدوده معدن متروکه ‏آنتیموان آغ دره بالا، تکاب، شمال باختر ایران

۱۱. اثر کالیبراسیون داده‌های استر در بارزسازی‌های سنگ شناختی؛ مطالعه موردی کمپلکس ‏افیولیتی نیریز ‏

۱۲. سنگ‌شناسی و جایگاه زمین‌ساختی بازالت‌های دیزباد نیشابور

۱۳. سنگ نگاری و محیط رسوبی سازند فراقان در میدان گلشن واقع در خلیج فارس

۱۴. پهنه‌بندی شاخص کیفی سنگ در ساختگاه سد سمیلان، براساس گسل‌ها و شبکه عصبی ‏خودسازمانده

۱۵. تحلیل ناپیوستگی‌ها در معادن سنگ ساختمانی و اهمیت آن در بهینه‌سازی استخراج (مطالعه موردی معدن سنگ ساختمانی سعیدی، کرمان)

۱۶. بررسی زمین‎شناسی زیست‏محیطی برگه ۱:۵۰۰۰۰ سیاهکل (بر اساس مطالعه نمونه های ‏ژئوشیمیایی)‏

۱۷. بررسی تأثیر نگار صوتی بر برآورد سنگ‌شناسی توسط نمودارهای حاصل از چاه توسط شبکه ‏عصبی مصنوعی در یکی از مخازن میدان پارس جنوبی

۱۸. تشخیص دو فاز مختلف از توده‌های گرانیتوییدی دگرگون‌شده در تاقدیس کوه سفید توتک ‏بر اساس سن‎سنجی اورانیم- سرب‏

۱۹. سنگ‌شناسی و ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی- ماگمایی توده آذرین نفوذی بوئین- ‏میاندشت‎ ‎پهنه سنندج- سیرجان (باختر ایران)‏

۲۰. تغییرات دیرینه‌شناختی رسوبات کربنیفر در برش سیمه‌کوه (شمال دامغان)‏‎ ‎با‎ ‎معرفی‎ ‎‏۴‏‎ ‎زون ‏کنودونتی

۲۱. ریززیست‌چینه‌نگاری سازندگورپی در کوه خانه‌کت (خاور شیراز)‏

۲۲. مطالعه و بررسی جمجمه ‏Gazella capricornis‏ ازآنتیلوپ‌های شمال باختر ایران

۲۳. مطالعه سهم حرکات صفحات زمین‌ساختی منطقه خاورمیانه در تولید میدان سرعت ‏GPS‏ ‏ شبکه غیردائم ژئودینامیک سراسری ایران

۲۴. زمین‌‌دماسنجی و زمین‌فشارسنجی سنگ‌های دگرگونی منطقه ده‌نو (شمال‌باختر مشهد)‏