فصلنامه علوم زمین شماره ۸۶

فصلنامه علوم زمین شماره ۸۶
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
مدیر اجرایی مریم طالبی- نرگس غمامی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی-دکتر محمدهاشم امامی-دکتر فریدون سحابی-دکتر کاظم سیدامامی-دکتر سعید علیرضایی-دکتر منوچهر قرشی-دکتر محمدرضا قیطانچی-دکتر عبدالمجید یعقوب پور- دکتر حسین معماریان- دکتر محمد ولی ولیزاده- دکتر ابراهیم قاسمی نژاد
طراح پشت جلد علیرضا امری کاظمی
طراح روی جلد علیرضا امری کاظمی
گرافیست رزیتا شهریاری
صاحب امتیاز موسسه مطالعات بازرگانی
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۹۲

مقاله ها

۱. سخن سردبیر

۲. ‎ ‎ارائه یک راهبرد برای تکرار ترازیابی دقیق در مقیاس محلی با هدف تعیین زمین‌ساخت و ‏ژئودینامیک ارتفاعی در ایران ‏

۳. سنگ‌نگاری، ژئوشیمی، منشأ و جایگاه زمین‌ساختی مجموعه نفوذی خشومی- درانجیر،‎ ‎جنوب باختر ساغند ( ایران مرکزی)‏

۴. مجموعه اثرفسیل های دریایی ژرف و اهمیت محیطی آنها در نهشته های پالئوسن سازند ‏امیران در جنوب باختر لرستان‏

۵. مطالعات باستان‌شناسی به روش مقاومت ویژه و قطبش القایی در شادمهرک نیشابور

۶. تحلیل جنبشی هندسه چین‌خوردگی در تاقدیس آغاجاری (فروافتادگی دزفول)، ایران

۷. کانی‌شناسی و سنگ‏شناسی اسکارن کمتال (شمال خاروانا، آذربایجان شرقی)‏

۸. بررسی رخساره‌ها، محیط‌های رسوبی و دیاژنز کربنات‌های بالایی سازند دالان در خلیج ‏فارس

۹. ساختار در نهشته سولفید توده‏ای روی- سرب- مس چاه گز، جنوب شهربابک

۱۰. مقایسه گشتاور لرزه‌ای، ژئودتیک و زمین‌شناسی در البرز خاوری و کپه داغ

۱۱. مدل زمین شناسی مهندسی سواحل باختری دریای خزر

۱۲. تغییرات عناصر خاکی کمیاب و فرعی در طی فرایندهای میگماتیتی‌شدن سنگ های متابازیک ‏قوری، نیریز، جنوب باختر ایران

۱۳. ریززیست‌چینه‌نگاری سازند تله‌زنگ در حوضه لرستان ‏

۱۴. پراکندگی رنیوم و عوامل کنترل‌کننده آن در انواع مولیبدنیت کانسارهای مس پورفیری کرمان

۱۵. تحلیل کینماتیکی نشانگرهای ژئومورفیکی و برآورد آهنگ نسبی تغییرشکل‌های فعال در امتداد ‏گسل کواترنر هرمود- خاور زاگرس مرکزی ‏

۱۶. بررسی سیستماتیک و زیست‌چینه‌ای میکروکوپرولیتس‌های سخت پوستان ژوراسیک بالایی ‏کرتاسه زیرین در شمال خاوری و خاور شیراز (استان فارس)‏

۱۷. بررسی تغییرات ترکیب شیمیایی کانی‌های دگرگونه در سنگ‌های بازیک میلونیتی و ‏متاسوماتیک شمال باختر ارومیه‏

۱۸. اکتشاف آب زیرزمینی در مناطق کارستی جنوب باختر ایذه با استفاده از توموگرافی ‏ژئوالکتریک

۱۹. پالینواستراتیگرافی و بازنگری گروه شمشک در شمال اصفهان (کاشان – زفره) به کمک داینوفلاژله‌ها

۲۰. لرزه زمین‌ساخت البرز میانی- خاوری و دامنه جنوبی آن با نگرشی بر زمین‌لرزه ۷/۵ ‏MW=‎‏ جنوب ‏دامغان

۲۱. بررسی توالی خروجی افیولیتی و سری فراافیولیتی محدوده قز- افچنگ، اهمیت جایگاه ‏زمین‌ساختی- ماگمایی آنها ‏

۲۲. مطالعه زیست‌چینه‌شناسی سازند گورپی بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی در منطقه‌ بوان، ‏شمال‌باختری شیراز‏

۲۳. رده‌ بندی دسته‌درزه ها با استفاده از ۳ ویژگی آنها و مطالعه موردی در معدن سنگ چینی نی‌ریز

۲۴. سنگ‌نگاری، ژئوشیمی، کانیشناسی، مطالعه میانبارهای سیال و تعیین نوع کانهزایی ‏کانسار مس ورزگ- قاین ‏

۲۵. ارزیابی ژئوشیمیایی و زیست محیطی فلزات سنگین در خاک های حاصل از شیست های‎ ‎گرگان

۲۶. بررسی ساختار مقاومت ویژه الکتریکی میدان زمین‌گرمایی سبلان با استفاده همزمان از ‏داده‌های مگنتوتلوریک و الکترومغناطیس حوزه زمان

۲۷. هندسه، سازوکار و تکوین ساختاری پهنه گسلی چشمه‌نی در البرز خاوری- الله‌داغ

۲۸. زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های تریاس در برش روته در بلندی‌های البرز (شمال تهران)

۲۹. یافته‌های نوین پارینه‌‌لرزه‌شناختی در پهنه‌ همپوشانی قطعه‌های شمال باختری و جنوب خاوری گسل شمال تبریز (شمال باختر ایران)