فصلنامه علوم زمین شماره ۸۹

فصلنامه علوم زمین شماره ۸۹
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
مدیر اجرایی مریم طالبی- نرگس غمامی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی-دکتر محمدهاشم امامی-دکتر فریدون سحابی-دکتر کاظم سیدامامی-دکتر سعید علیرضایی-دکتر منوچهر قرشی-دکتر محمدرضا قیطانچی-دکتر عبدالمجید یعقوب پور- دکتر حسین معماریان- دکتر محمد ولی ولیزاده- دکتر ابراهیم قاسمی نژاد
طراح پشت جلد مجید فرهمندی
طراح روی جلد نازنین بدری
گرافیست رزیتا شهریاری
تاریخ انتشار ۲۳ خرداد ۱۳۹۳

مقاله ها

۱. دریافت متن کامل مقالات فصلنامه پاییز ۱۳۹۲ شماره ۸۹

۲. سخن سردبیر

۳. سنگ‎نگاری، کانی‎نگاری و تغییرات مقادیر δ۶۵Cu در پهنه های فروشست، برون‎زاد و درون‎زاد کانسارهای مس پورفیری دره‎زار و پرکام، استان کرمان، جنوب ایران

۴. بررسی ویژگی‌های زمین‌ریختی و تنوع سامانه‌های رودخانه‌ای دشت جلفا- هادی‌شهر، ‏شمال باختری ایران: تلفیقی از آثار تغییرات جنبایی زمین‌ساختی، سطح اساس و محیطی ‏در کواترنری

۵. زیست‌چینه‌نگاری نانوفسیل‌های آهکی در بخش بالایی سازند گورپی- بخش ابتدایی سازند ‏پابده (شیل ارغوانی) در یال شمال‌ خاوری تاقدیس کوه گورپی ‏

۶. معرفی رخساره های لرزه ای، رسوبات خلیج‌فارس در شمال جزیره قشم‏

۷. بررسی تغییرات کیفی منابع آب باختر کوهسرخ با استفاده از شاخص کیفی ‏GQI‏ در محیط ‏GIS

۸. پهنه‌بندی لرزه‌ای استان گلستان

۹. جوان ترین فعالیت آذرآواری درآتشفشان دماوند، نمونه‌ای از یک فوران ساب‌پلینی با ارتفاع ‏ستون فوران در استراتوسفر

۱۰. بررسی توالی پوسته ای درونی افیولیتی قره قلی- باغ جر، شمال خاوری سبزوار ‏

۱۱. شواهدی جدید از فعالیت ماگمایی پرکامبرین و پالئوزوییک در توده قره‌باغ، شمال باختر ایران‏

۱۲. نشانه های ترافشارش و تقسیم‌شدگی کرنش حاصل از کوهزاد ایوسیمرین در پنجره فرسایشی ‏آق‌دربند

۱۳. بررسی ویژگی‏های فعالیت آتشفشانی ائوسن کوه‌های طارم در البرز باختری ایران و ‏مقایسه آن با فعالیت آتشفشانی مشابه در ناحیه یونت‌داغ (‏Yuntdağ‏)‏‎ ‎ترکیه

۱۴. بازسازی آب‌و‌هوای کواترنر پسین در بخشی از شمال ایران (لُس های نکا) با استفاده از ‏داده‌های مغناطیسی و ژئوشیمیایی

۱۵. درزه‌شدگی سنگ‌های سازند کرج در ورقه راندگی پورکان-وردیج، شمال تهران

۱۶. بررسی وضعیت تنش در محدوده پهنه گسلی سیاه چشمه- خوی (شمال باختر ایران) و ‏استفاده از روش تحلیل جدایش تنش‌ها در جدایش تنش‌های نوزمین‌ساخت از تنش‌های ‏دیرین

۱۷. جدایش بی‌هنجاری‌های عناصر، بر پایه داده‌های ژئوشیمی سطحی خاک در کانسار مس پورفیری کهنگ– شمال خاوری ‏اصفهان

۱۸. جایگاه زمین‌ساختی گرانیت‌های به شدت پرآلومین نوع ‏S‏ در پهنه برشی نوغان (جنوب ‌باختر ‏گلپایگان)‏

۱۹. سنگ‌زایی، جایگاه تکتونوماگمایی و پتانسیل کانی سازی گرانیتوییدهای ده سلم، بلوک لوت، ‏خاور ایران‏

۲۰. اثرشناسی سازند جیرود در رخداد انقراض هانگنبرگ (فامنین- تورنزین)، برش زایگون، البرز ‏مرکزی ‏

۲۱. ژئوشیمی و پتروژنز آلکالی بازالت‎های کواترنری گندم بریان، شمال شهداد، استان کرمان ‏

۲۲. برآورد متغیرهای مقاومت برشی شیل های سازند شمشک با استفاده ازالگوریتم منطق ‏فازی

۲۳. ‏ بررسی عوامل مؤثر بر حرکات توده‌ای برپایه تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش ‏‏(مطالعه موردی: ارتفاعات دنای زاگرس)‏