فصلنامه علوم زمین شماره ۹۳ پاییز ۱۳۹۳

فصلنامه علوم زمین شماره ۹۳  پاییز ۱۳۹۳
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
ویراستار مهندس علیرضا کریمی باوندپور
مدیر اجرایی مریم طالبی- نرگس غمامی
همکاران کتر سید علی آقانباتی-دکتر محمدهاشم امامی-دکتر فریدون سحابی-دکتر کاظم سیدامامی-دکتر سعید علیرضایی-دکتر منوچهر قرشی-دکتر محمدرضا قیطانچی-دکتر حمید نظری- دکتر حسین معماریان- دکتر محمد ولی ولیزاده- دکتر ابراهیم قاسمی نژاد
طراح پشت جلد پیمان رجبی
طراح روی جلد علی احمدی
گرافیست رزیتا شهریاری
صاحب امتیاز دی تاپ
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۳

مقاله ها

۱. دریافت متن کامل و رایگان مقالات فصلنامه پاییز ۱۳۹۳شماره ۹۳

۲. سخن سردبیر

۳. تعیین چگالی بهینه صفحه بوگه و مدل‌سازی توپوگرافی سنگ بستر منطقه چارک (جنوب استان ‏هرمزگان)‏

۴. ارائه مدل کینماتیکی برای چین مرتبط با گسلش لار و ارتباط ساختاری آن با رویداد زمین‌لرزه ۱۹۶۰ لار، ‏جنوب خاوری زاگرس ‏

۵. کانه‌زایی مس (-نقره) نوع ‏Volcanic RedBed‏ در کانسار کشت‌مهکی، شمال باختر صفاشهر، پهنه ‏سنندج- سیرجان جنوبی‏

۶. بررسی متغیرهای هندسی و جنبشی شکستگی‌های مخزن آسماری میدان مارون

۷. برآورد انرژی قابل استحصال از جزرومد در خلیج چابهار

۸. مدل‌سازی فرایند تهیه نقشه پتانسیل معدنی با استفاده از سامانه استنتاجگر فازی‏ ‏ (منطقه مورد مطالعه : کانسار مس چاه‌فیروزه)‏

۹. بررسی زمین‌شیمی و تعیین منشأ بنتونیت و سیلیس‌زایی در معدن کویر خور و بیابانک ‏‎)‎استان ‏اصفهان‎(‎

۱۰. سنگ‌زایی و کانه‌زایی در کانسار اکسید آهن آپاتیت‌دار گزستان، خاور بافق، ایران مرکزی

۱۱. شدت بخشی به هاله‌های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه‌ای با استفاده از شناسایی و حذف مرحله‌ای ‏عامل‌های غیر پیشگو به منظور افزایش موفقیت اکتشاف - مطالعات موردی: کانی‌سازی‌های فلورین و ‏مس

۱۲. سنگ‌شناسی گدازه‌های زیردریایی منطقه حیران در شمال خاور اردبیل به عنوان مطالعه موردی از ‏نوار باز شدگی حاشیه جنوبی دریای خزر

۱۳. بررسی سامانه کانه‌زایی فلزات پایه و گرانبها در محدوده‌های معدنی چشمه‌حافظ و چالو، کمان ‏ماگمایی ترود-‏‎ ‎چاه‌شیرین

۱۴. زیست‌چینه‌نگاری سازند سورگاه در برش تاقدیس کوه شاه‌نخجیر (جنوب باختر ایلام) بر پایه روزن‌بران ‏پلانکتونی و مقایسه آن با برش نمونه‏

۱۵. زمین‌شناسی اقتصادی و ژئوشیمی فسفات‌های رسوبی منطقه رضاآباد، جنوب خاور شهرستان ‏کازرون

۱۶. مطالعه منطقه‌بندی بلورهای فلدسپار در سنگ‌های نفوذی کوه‌دم

۱۷. مطالعه داینوفلاژله‌ها و‎ ‎محیط دیرینه سازند دلیچای در‏‎ ‎بخش خاوری حوضه رسوبی بینالود

۱۸. کانی‌شناسی و ژئوشیمی عناصر خاکی کمیاب در کانسارهای اکسید آهن- آپاتیت ناحیه زنجان‏

۱۹. بررسی و مقایسه آتشفشان‌های میوسن- کواترنری در شمال باختر ایران، قفقاز کوچک و جنوب خاور ‏آناتولی: ژئوشیمی،‌ خاستگاه و جایگاه زمین‌ساختی

۲۰. بررسی پهنه‌های دگرسانی و آمیختگی ماگمایی در محدوده معدنی کهنگ

۲۱. تحلیل ساختاری رگه‌های کوارتز طلا‌دار همراه با چین‌خوردگی در منطقه خراپه پیرانشهر، آذربایجان ‏باختری

۲۲. روند کانی‌سازی عناصر پرتوزا و ارتباط آنها با سریم و ایتریم با استفاده از داده‌های لیتوژئوشیمیایی در ‏محدوده آنومالی پنج ‌ساغند ‏

۲۳. تعیین منشأ سنگ درونگیر ذخایر مس با میزبان رسوبی در حوضه طبس- راور بر پایه برداشت‌های ‏ژئوشیمیایی و سنگ‌نگاری

۲۴. مطالعه پهنه‌‌های دگرسانی در شمال سراب با استفاده ازداده‌های ماهواره‌ای، ژئوفیزیک هوایی و تجزیه ‏نمونه‌های صحرایی ‏

۲۵. بررسی ساختاری و تأثیر تغییر ستبرای سازند قم بر هندسه ساختار‌ها، منطقه دخان در باختر ساوه

۲۶. رهیافت‌های فلززایی و اکتشافی از داده‌های ایزوتوپی رنیم (‏Re‏) و اُسمیم (‏Os‏) در کانسارهای مس ‏پورفیری کرمان ‏

۲۷. تحلیل فوریه نواقص روش‌های پردازش چاه‌نمودارهای پتروفیزیکی