فصلنامه‌علوم‌زمین شماره۹۴ زمستان۱۳۹۳(زمین‌شناسی مهندسی و محیط زیست)

فصلنامه‌علوم‌زمین شماره۹۴ زمستان۱۳۹۳(زمین‌شناسی مهندسی و محیط زیست)
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
ویراستار مهندس علیرضا کریمی باوندپور
مدیر اجرایی مریم طالبی- نرگس غمامی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی-دکتر محمدهاشم امامی-دکتر فریدون سحابی-دکتر کاظم سیدامامی-دکتر سعید علیرضایی-دکتر منوچهر قرشی-دکتر محمدرضا قیطانچی-دکتر حمید نظری- دکتر حسین معماریان- دکتر محمد ولی ولیزاده- دکتر ابراهیم قاسمی نژاد
طراح پشت جلد علیرضا امری کاظمی
طراح روی جلد علیرضا امری کاظمی
گرافیست رزیتا شهریاری
تاریخ انتشار ۲۳ فروردین ۱۳۹۴

مقاله ها

۱. دریافت متن کامل و رایگان مقالات فصلنامه زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹۴ (زمین شناسی مهندسی و محیط زیست)

۲. سخن سردبیر

۳. بررسی عوامل مؤثر بر غلظت بالای آرسنیک در آب زیرزمینی آبخوان های دشت تبریز

۴. بهینه سازی مدل دراستیک با استفاده از هوش مصنوعی جهت ارزیابی آسیب پذیری آب‌زیرزمینی در دشت مراغه- بناب

۵. پهنه‌بندی تحول کارست با استفاده از مدل آنتروپی نمونه موردی: تاقدیس نوا زاگرس شمال باختری

۶. مطالعه کانی‌شناسی و درجه آزادی کانسنگ فلورین پاچی‌میانا، استان مازندران

۷. بررسی آنومالی آرسنیک و منشأ احتمالی آن در آب‌زیرزمینی دشت خوی

۸. بررسی آلودگی عناصر بالقوه سمی در مخزن سد لتیان، با نگرشی به نقش رسوبات در کنترل آلاینده‏ها

۹. ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در خاک منطقه معدن متروکه سرب- روی آی‎قلعه‎سی، جنوب خاور تکاب

۱۰. تعیین منشأ و پراکندگی آرسنیک در آب های زیرزمینی دشت راین (جنوب خاور کرمان) با استفاده از تکنیک های آماری

۱۱. بارزسازی پهنه های دگرسانی کمربند آتشفشانی نفوذی ترود چاه‌شیرین با استفاده از روش‌های مختلف پردازش تصاویر ASTER

۱۲. اختلاف بین بردار سرعت GPS و میزان کوتاه‌شدگی به سمت خاور در شمال خاور ایران – ارتفاعات‌ بینالود

۱۳. مطالعه‌روند افزایش خاک‌های شور اطراف دریاچه‌ارومیه با استفاده از GIS و RS

۱۴. بررسی تصحیحات جوی صحنه پایه در تصاویر هایپریون–مطالعه موردی تشخیص زون آرژیلیک در منطقه آتشفشان مساحیم

۱۵. آشکارسازی زون های دگرسانی کانسار آهن حاجی آباد، با استفاده از داده های (SWIR+VNIR) سنجنده ASTER

۱۶. مقایسه روش های خوشه بندی در تهیه نقشه پتانسیل معدنی در بی‌هنجاری باریکا، آذربایجان غربی

۱۷. به‌کارگیری روش سی.اِس.اِی.اِم.تی در کانسار شیانشی، هونان، چین

۱۸. اکتشاف کرومیت با استفاده از آنالیز داده های مغناطیس سنجی هوایی ۱:۵۰۰۰۰ آبدشت، اسفندقه کرمان

۱۹. ارزیابی کارایی روش های نسبت فراوانی، آماری دو متغیره Wi و Wf در تهیه نقشه حساسیت زمین‌لغزش (مطالعه موردی: حوضه آبخیز وازرود مازندران)

۲۰. رفتار ژئوتکنیکی پهنه آبرفتی تهران دربرابرجنبش لرزه ای احتمالی

۲۱. ترکیب خودکار سرویس‌های مکانی به منظور تهیه نقشه پهنه‌بندی زمین‌لغزش با استفاده از روش‌های برنامه‌ریزی هوش مصنوعی

۲۲. بررسی تأثیر زمین ریخت شناسی بر روی ویژگی‌های زمین شناسی مهندسی نهشته های آبرفتی شهر مشهد

۲۳. کاربرد منطق فازی در شناسایی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش مطالعه موردی حوضه آبخیز طالقان

۲۴. بررسی متغیرهای زمین شناسی مهندسی در ایجاد شکست هیدرولیکی به منظور ازدیاد برداشت از مخازن نفت به‌کمک روش اجزای محدود