فصلنامه‌علوم‌زمین شماره ۱۰۸ تابستان ۱۳۹۷

فصلنامه‌علوم‌زمین شماره  ۱۰۸ تابستان ۱۳۹۷
مدیر مسئول دکتر راضیه لک
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
ویراستار نعیمه موسوی
مدیر اجرایی نرگس غمامی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی-دکتر محمدهاشم امامی-دکتر فریدون سحابی-دکتر کاظم سیدامامی-دکتر سعید علیرضایی-دکتر منوچهر قرشی-دکتر محمدرضا قیطانچی-دکتر حمید نظری- دکتر حسین معماریان- دکتر محمد ولی ولیزاده- دکتر ابراهیم قاسمی نژاد- دکتر محمد رضا قاسمی
طراح پشت جلد محسن زاد صالح
گرافیست غمامی- نورورزی
تاریخ انتشار ۰۱ فروردین ۱۳۹۷

مقاله ها

۱. دریافت متن کامل و رایگان مقالات فصلنامه شماره ۱۰۸ تابستان ۱۳۹۷

۲. سخن سردبیر

۳. بررسی مقادیرتمرکز عناصر سنگین و کمیاب در سیالات گرمابی فعال در میدان زمین گرمایی، جنوب کوه سبلان، استان اردبیل، شمال باختر ایران

۴. بررسی تأثیر افزودن آهک بر پارامتر‌های مقاومت برشی فصل مشترک خاک رس- ژئوسنتتیک

۵. دما-فشارسنجی و جایگاه زمین ساختی متاپلیت های منطقه گشت رودخان (مجموعه دگرگونی گشت، باختر رشت)

۶. دگرسانی گرمابی در کانسار مگنتیت-آپاتیت گزستان و مقایسه آن با دیگر کانسارهای آهن ناحیه بافق، ایران مرکزی

۷. عوامل مؤثر بر کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی دشت قره ضیاالدین، استان آذربایجان غربی

۸. شواهد گسلش همزمان با رسوب‌گذاری و محیط تشکیل احیایی در کانسار روی و سرب تیپ رسوبی-بروندمی آب باغ،جنوب شهرضا،پهنه سنندج-سیرجان

۹. بررسی منشأ آمفیبول در هورنبلند- گابروهای الیوین‌دار شمال‌باختری سلماس؛ شمال‌باختری ایران

۱۰. هندسه و جنبش‏ شناسی گسل عطاری در جنوب خاور البرز مرکزی

۱۱. تکوین ساختاری بخش باختری مجموعه اولترامافیک-مافیک ده شیخ، کمربند آمیزه افیولیتی اسفندقه-فاریاب

۱۲. سنگ نگاری و ژئوشیمی سنگ های پیروکلاستی منطقه بادام، خاور مهاباداستان آذربایجان غربی

۱۳. ارتباط کانه زایی عنصرآهن با ساختارهای خطی پی سنگی،به کمک مدل های فرکتالی چندگانه در منطقه بافق، ایران مرکزی

۱۴. چینه‎نگاری زیستی، چینه‌نگاری سکانسی و محیط رسوبی سازندهای دالان و کنگان در میدان گازی لاوان در خلیج فارس، با تأکید بر مرز پرموتریاس

۱۵. زمین شناسی و کانه زایی کانسار طلای اپی ترمال سه بندون، شمال بردسکن، خراسان رضوی

۱۶. تخمین عمق بی‎هنجاری‎های سه‌بعدی مغناطیسی با استفاده از تبدیل هیلبرت با کاربرد سیگنال تحلیلی سه‌بعدی، مطالعه موردی: معدن سنگ‌آهن، خیرآباد، سیرجان

۱۷. محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند روته در غرب زنجان (برش آق بلاغ)

۱۸. مقایسه الگوی تراکمی و امتدادی شکستگی‌های سطحی و زیرسطحی تاقدیس یورتشا، میدان ذخیره‌سازی گاز طبیعی در پهنه ایران مرکزی

۱۹. ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند جهرم در برش سالدوران و دشت زری، شهرکرد، زاگرس مرتفع

۲۰. شواهدی از کانی سازی احتمالی مس-طلا پورفیری در محدوده نامق، شمال خاوری کاشمر: زمین-شناسی، دگرسانی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعه میانبارهای سیال

۲۱. بررسی ساختار سرعتی پوسته فوقانی در ناحیه شمال خاور ایران در محدوده گسل‏ های کشف‌رود و بینالود

۲۲. آنالیز رخساره‎های اوولیتی سازند بادامو در جنوب شرق کرمان، جنوب بلوک طبس: الگویی از مدل ساحل و پشته‎های ساحلی

۲۳. زیست‎چینه‌نگاری و دیرینه‎بوم‌شناسی سازند آب دراز در برش چهچهه، شرق حوضه کپه‌داغ بر مبنای استراکدها

۲۴. بررسی ژنز تورمالین های منطقه شربیت، شمال خاوری اهر- آذربایجان شرقی و رفتار عناصر نادر خاکی در طی فرایندهای تشکیل تورمالین

۲۵. بررسی تغییرات تنش و آهنگ کرنش در البرز مرکزی با استفاده از سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌ها و بردارهای سرعت GPS

۲۶. خاستگاه نهشته های سیلیسی آواری سازند جیرود در البرز مرکزی

۲۷. الگوی تکامل ساختاری گسل زاگرس بلند درکوه‌های فراقان، شاهدی بر ترافشارش راست‌گرد در جنوب خاور زاگرس

۲۸. ثبت شرایط آب‏ و هوایی بارمین بر اساس تجمع نانوفسیل‌های آهکی در سازند گرو، برش قلعه‌دره

۲۹. بررسی پتروژنز توده های گرانیتوییدی کالک آلکالن و آداکیتی منطقه رابر-لاله زار، جنوب شرق کرمان: بهره گیری از مطالعات ژئوشیمیایی و ایزوتوپ های Sr-Nd

۳۰. آنالیز رخساره‌ای و بازسازی محیط نهشتی دیرینه رسوبات پیش‌بومی نئوژن در شمال فروبار دزفول، زاگرس