فصلنامه علوم زمین شماره ۵۷

فصلنامه علوم زمین شماره ۵۷
صاحب امتیاز محمد حسین بصیری ، فاطمه سادات نبی‌یان جوردی، حامد سعادت‌نی، عبدالرحیم جواهریان، ایرج عبدالهی فرد، کاظم کاظمی، حمیدرضا رمضی، محمدرضا حسین نژاد، میرزاآقا محمدی، مهدی سالاری راد، مهدی ایران‌نژاد، محمد پوستی، ایرج رساء، محمدحسین آدابی، زهرا بنیادی، فرید مر، د
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
ویراستار دکتر سروش مدبری
مدیر اجرایی مریم طالبی
همکاران دکتر سیدعلی آقانباتی ، دکتر محمد هاشم امامی، دکتر مانوئل بربریان. دکتر فریدون سحابی، دکتر کاظم سید امامی. مهندس مصطفی شهرابی. دکتر منصور علوی نائینی. دکتر منوچهر قرشی. دکتر محمد رضا قیطانچی. دکتر محمد حسن کریم پور. دکتر محمد لطفیو دکتر حسین معماریان
طراح پشت جلد علیرضا امری کاظمی
طراح روی جلد علیرضا امری کاظمی
گرافیست انتشارات دایره سبز
تاریخ انتشار ۲۳ آبان ۱۳۸۴

محمد حسین بصیری ، فاطمه سادات نبی‌یان جوردی، حامد سعادت‌نی، عبدالرحیم جواهریان، ایرج عبدالهی فرد، کاظم کاظمی، حمیدرضا رمضی، محمدرضا حسین نژاد، میرزاآقا محمدی، مهدی سالاری راد، مهدی ایران‌نژاد، محمد پوستی، ایرج رساء، محمدحسین آدابی، زهرا بنیادی، فرید مر، داود مختاری، کاظم سید امامی، فرانتس فورزیش، مارکوس ویلمسن، علیرضا باباخانی، رضا منظمی باقرزاده، مهدی هنرمند، حجت‌ا… رنجبر، جواد سعادت نژاد، محمدرضا شایسته فر، ایرج رسا، غلامرضا لشکری پور، علی اصغر مریدی فریمانی، محمد بومری، علیرضا عرب امیری، نادر فتحیان‌پور، سعیده سنماری

مقاله ها

۱. بررسی مزیت نسبی معادن در حال بهره‌برداری طلای ایران با استفاده از روش هزینه منابع داخلی

۲. انتخاب روش بهینه برای موازنه طولی و سطحی تفسیر لرزه‌نگاری سه بعدی دو تاقدیس نفتی در خاور خوزستان

۳. رابطه میان بزرگی و شدت و کاهیدگی شدت زمین لرزه‌هادر ایران

۴. شناسایی عوامل مؤثر بر سینتیک سمنتاسیون مس بر روی آهن به روش تاگوچی

۵. رخساره های کانه‌دار، ایزوتوپهای پایدار و خاستگاه کانسار سرب و روی کوه سورمه در سازند کربناتی دالان،جنوب فیروزآباد، استان فارس

۶. زمین شیمی و تشکیل کانسار آهن- منگنز ناریگان، بافق،استان یزد

۷. نقش نوزمین ساخت در تکامل سامانه‌های رودخانه‌ای در کواترنر مطالعه موردی رودخانه‌های دامنه شمالی میشوداغ

۸. یافته‌های تازه پیرامون سیستم ژوراسیک در شمال بلوک طبس (خاور ایران مرکزی)

۹. مطالعه زمین شیمی ، کانی سنگین ، خاستگاه و پتانسیل طلا در لیستوینیتهای هنگران - ناحیه مختاران (خاور ایران)

۱۰. کاربرد روشهای مختلف پردازش تصویر روی داده های ETM+ به منظور اکتشاف کانسارهای مس نوع پورفیری و رگه‌ای در منطقه کوه ممزار- کوه‌پنج در استان کرمان

۱۱. معرفی چهار گونه از ماکروفسیلهای گیاهی گروه بازدانگان (سیکادوفیتها و ژینکوفیتها) برای نخستین بار از ایران

۱۲. تحلیل داده‌های چند متغیره کانسار سرب و روی قنات مروان کرمان

۱۳. غار غیر کارستی پوسه در شمال بلوچستان و شیوه تشکیل آن

۱۴. تعیین مناطق کانی‌سازی با استفاده از پردازش داده‌های قطبش‌القایی طیفی و مقاومت‌سنجی در منطقه تپه‌سرخ ایرانکوه

۱۵. روشهای مطالعه نانوپلانکتونهای آهکی منطقه کپه داغ با استفاده از LM , SEM

۱۶. سخن سردبیر