فصلنامه علوم زمین شماره ۶۰

فصلنامه علوم زمین شماره ۶۰
صاحب امتیاز آزاده فاطمی زاده و دکتر محمد تاتار- محمدرضا باغبان گل پسند. دکتر محمدرضا نیکودل. دکتر ابراهیم اصغری و دکتر سید شهاب الدین یثربی- مسعود علی پور. دکتر ایرج رساء. دکتر محمود مهرپرتو و علیرضا باباخانی- احمد احمدی خلجی. دکتر داریوش اسماعیلی و محمد ولی ولیزاده-
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
ویراستار دکتر سروش مدبری
مدیر اجرایی مریم طالبی
همکاران دکتر سید علی آقا نباتی، دکتر محمدهاشم امامی، دکتر مانوئل بربریان، دکتر فریدون سحابی، دکتر کاظم سید امامی، مهندس مصطفی شهرابی، دکتر منصور علوی نائینی، دکتر منوچهر قرشی، دکتر محمدرضا قیطانچی، دکتر محمدحسن کریم پور، دکتر محمد لطفی، دکتر حسین معماریان و
طراح پشت جلد علیرضا امری کاظمی
طراح روی جلد علیرضا امری کاظمی
گرافیست انتشارات احمدی
صاحب امتیاز انتشارات احمدی
تاریخ انتشار ۲۳ مرداد ۱۳۸۵

آزاده فاطمی زاده و دکتر محمد تاتار- محمدرضا باغبان گل پسند. دکتر محمدرضا نیکودل. دکتر ابراهیم اصغری و دکتر سید شهاب الدین یثربی- مسعود علی پور. دکتر ایرج رساء. دکتر محمود مهرپرتو و علیرضا باباخانی- احمد احمدی خلجی. دکتر داریوش اسماعیلی و محمد ولی ولیزاده- دکتر عباس پاشایی- دکتر مریم بیاتی خطیبی- دکتر پوران بهنیا- دکتر سید علی آزرم سا و فرهاد رزمخواه- سیروس اتردی. دکتر منصور وثوقی عابدینی و دکتر سید محمد پور معافی- کمال سیاه چشم. علی اصغر کلاگری و علی عابدینی- کامران متولی. دکتر مجید قادری و دکتر نعمت الله رشینژاد عمران- منیژه باقری. دکتر منوچهر قرشی و سیمین مهدی زاده- دکتر محمدحسن کریم پور. احسان ترابیان و علیرضا باباخانی- حسین کوهستانی. دکتر ابراهیم راستاد. دکتر نعمت الله رشیدنژاد عمران و دکتر محمد محجل- دکتر احمدرضا صیادی. اکبر کیانی- دکتر علیرضا عاشوری و احمد یمینی

مقاله ها

۱. تخمین ساختار سرعتی پوسته درناحیه زاگرس مرکزی با استفاده از امواج شکست مرزی

۲. مقایسه نتایج آزمایشهای CPTu و آزمایشهای آزمایشگاهی در تعیین مقاومت برشی رسوبات نرم پل دریاچه ارومیه

۳. اندازه گیری مونازیت و کانیهای همراه به روش تغلیظ کانیهای سنگین در پلاسر مروست (ایران – یزد)

۴. خاستگاه و ویژگیهای زمین‌ساختی توده‌ گرانیتوییدی بروجرد (باختر ایران)

۵. ترکیب کانیهای رسی در مواد لسی وتغییرات آن نسبت به شرایط محیط در استان گلستان

۶. پژوهشی پیرامون علل تشکیل وتوسعه آبکندها درکوهستانهای نیمه خشک

۷. کاربرد شبکه‌‌های عصبی در تهیه نقشه پتانسیل معدنی‌: مطالعه موردی کانی‌زایی پروتروزوییک درمنطقه ساغند- چادرملو، ایران مرکزی

۸. بررسی موقعیت خط ساحلی در خلیج چابهار با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای

۹. مطالعه ژئوشیمیایی و محیط زمین‌ساختی- ماگمایی توده های نفوذی اولترامافیک تا حد واسط کمپلکس چاه قند

۱۰. ویژگیهای کانی‌شناسی، دگرسانی متاسوماتیکی و شرایط تشکیل اسکارن آهن پهناور، خاور سیه‌رود، آذربایجان‌شرقی

۱۱. کانی‌شناسی، ساخت و بافت و زایش کانسار آهن خسروآباد،شمال‌خاوری کرمانشاه

۱۲. تحلیل ساختاری دوپلکس امتدادلغز چاشم در خاور منطقه فیروزکوه

۱۳. کانسار طلای مزوزونال کوهزایی (پیروتیت – پیریت – آرسنوپیریت) طرقبه درپهنه‌های زون برشی واقع در تونالیت-گرانودیوریتهای سری ایلمنیت

۱۴. کانه­زایی طلا در پهنه­های برشی شکل­پذیر و شکنای کانسار چاه­باغ، منطقه معدنی موته، پهنه سنندج- سیرجان

۱۵. ارائه نرم‌افزاری به منظور برآورد هزینه‌های سرمایه‌ای ماشین‌آلات معادن روباز

۱۶. سفالوپودها و موقعیت چینه شناسی لایه سفالوپوددار سازند شیشتو، ایران

۱۷. سخن سردبیر