بروجرد

شماره ۵۷۵۷
مقیاس 1:100000
نام استان لرستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۸.۳ تا °۴۹
عرض جغرافیایى از °۳۳.۵ تا °۳۴
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان گسل دورود، گسل ورکوه ، گسل رازن، کوه شاه نشین
عناصر و داده های موجود در نقشه حاج ملاعلی، حسینی، فرهادیان، صداقت

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: لرستان