جیرنده

شماره ۵۹۶۳
مقیاس 1:100000
نام استان گیلان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۹.۳ تا °۵۰
عرض جغرافیایى از °۳۶.۵ تا °۳۷
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان حلمی، داوری، عروج نیا، کشانی،رشید، سهرابی، بهرام منش ، کیهانی ، الله مددی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه خدا آفرین، رودخانه لارستان، رشته کوه البرز، سفیدرود

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: گیلان