اراک

شماره ۵۹۵۸
مقیاس 1:100000
نام استان مرکزى
مجری سازمان زمین شناسى
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۹.۳ تا °۵۰
عرض جغرافیایى از °۳۴ تا °۳۴.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان ذوالفقاری، مدحج، رادفر، کهنسال،
عناصر و داده های موجود در نقشه دریاچه نمک کویر میقان، کوه سیبک Kuh e Sibak، کوه هما

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: مرکزى