نقشه پهنه بندی زمین لغزش های کشور

مقیاس -
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان ایمان انتظام سلطانی ، مازیار میر تمیز دوست

مبلغ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سایر موارد