نقشه پتانسیل کارست شدگی کشور

مقیاس -
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان منیره شریفی دوست، زینب معمارنژادیان، سمیه سلیمانی، معصومه خلج معصومی، حمیدرضا جعفری ساروقی

مبلغ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال