موسکویت

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع اکتشاف
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان مدیریت ژئومتیکس (گروه دورسنجی ) سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور
سال تهیه ۱۳۹۶
پروژه نقشه نگاشت کانی ها

مبلغ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

لایه آلتراسیون موسکویت، از نقشه نگاشت کانی ها که توسط گروه دورسنجی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تهیه گردیده، استخراج شده است. برای تهیه این لایه، تصاویر استر با قدرت تفکیک 30 متر مورد استفاده قرار گرفته است.