ناهنجاری ژئوشیمیایی-آنتیموان

مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع اکتشاف
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان همکاری مشترک معاونت اکتشاف (گروه ژئوشیمی) و مدیریت ژئومتیکس (گروه تلفیق و مدلسازی) سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سال تهیه ۱۳۹۶

مبلغ ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال

لايه ناهنجاری های ژئوشیمیایی عنصر آنتیموان مشتمل بر آنومالی های درجه یک، حاصل پردازش برداشت های ژئوشیمیایی (رسوبی) در مقیاس 1:100000 پوششی ایران می باشد که توسط گروه ژئوشیمی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تهیه شده و توسط گروه تلفیق و مدلسازی مورد بازنگری واقع شده است.