چین-انارک

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م. شارکفسکی، ا. فیلیچ، ا. اسلیوانو، م، سوسو، ا. دوریانکین، س.م. عمیدی، م. داودزاده، ا. رومانکو

مبلغ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال