چین-بیرجند

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ف. وحدتی دانشمند، م.ح. خلقی، ت. اوهانیان، س. طاطاوسیان، ج. افتخارنژاد، ا. شاه بیگ، ر. صالحی راد، ح. وسیق، م. سهیلی، ح. موحد اول، م.ه. امامی، ا. نوایی، ب. ارژنگ روش

مبلغ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال