چین-پیشین1و2

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ک.ه. مورگان، ج.س. کمپ، ر، چایلد، م.ج. دوپل، و.س. فورته، ا.ه. گیت، د.ر. جونز، ر.ج.و. کید، م.س. پترسون، پ. ردفرن، پ.س. ردفرن، پ.س. دروساریو، ل.ک. اسپنسر، ا.ج. استانیستریت، ج.د. ویات، د.ج. پورتر، ا. دیگتون، س.و. مالت
سال تهیه ۱۳۶۲

مبلغ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال