لیتولوژی-تبریز-پلدشت

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ج. افتخارنژاد، م. قرشی، م. مهرپرتو، س. ارشدی، ع. زهره بخش، ا. بهروزی، ا. اسدیان، م.ح. بلورچی، ع. سعیدی
سال تهیه ۱۳۶۸

مبلغ ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: تبريز // شماره برگه: 5266 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1372 // تهیه کننده: الف.اسدیان // ناظر علمی: ج.افتخارنژاد // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور