محل فسیل-تبریز-پلدشت

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ج. افتخارنژاد، م. قرشی، م. مهرپرتو، س. ارشدی، ع. زهره بخش، ا. بهروزی، ا. اسدیان، م.ح. بلورچی، ع. سعیدی
سال تهیه ۱۳۶۸