چین-تکاب

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م. علوی، ش. طاطاوسیان، م. عمیدی، ع. حقی پور، م. ح. بلورچی، ج. پلیسیر، ج.حاجیان، ع. آقانباتی
سال تهیه ۱۳۵۵

مبلغ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال