لیتولوژی-چاه سرب

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ع. سعیدی، ا. روتنر، م. ح. نبوی، ج. حاجیان
سال تهیه ۱۳۷۰

مبلغ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: چاه سرب // مقیاس: 1:250000 // سال تولید : 1370 // تهیه کننده : ع. سعیدی، ا. روتنر، م. ح. نبوی، ج. حاجیان // ناظر علمی : م. منوچهری // سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور