چین-خاش

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.ر. سهندی، م. محجل، ع.حاج ملا علی
سال تهیه ۱۳۷۳

مبلغ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال