لیتولوژی-خرم آباد

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ف.برتیر، ج.پ.بیلیالت، ب.هالبرون، پ.موریزوت، شرکت ملی نفت ایران
سال تهیه ۱۳۷۱

مبلغ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: خرم آباد // مقیاس: 1:250000 // سال تولید : 1371 // تهیه کننده : ف.برتیر، ج.پ.بیلیالت، ب.هالبرون، پ.موریزوت، شرکت ملی نفت ایران // ناظر علمی : م.ر. سهندی، م.ب. حعفریان، ع.حاج ملا علی // سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور