خرم آباد- چین

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ف.برتیر، ج.پ.بیلیالت، ب.هالبرون، پ.موریزوت، شرکت ملی نفت ایران
سال تهیه ۱۳۷۱

مبلغ ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

ناظر علمی : م.ر. سهندی، م.ب. حعفریان، ع.حاج ملا علی