لیتولوژی-ده سلم

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ر.گریفیس، ه. مگریز، ج. جانز، ن. عابدیان، ا.بهروزی، ن. حسین خان ناظر،ح. بزرگمهر، س.شهریاری، م.ر. سهندی، م. محجل،م.بربریان، م. سهیلی
سال تهیه ۱۳۷۱

مبلغ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: ده سلم // مقیاس: 1:250000 // سال تولید : 1371 // تهیه کننده : ر.گریفیس، ه. مگریز، ج. جانز، ن. عابدیان، ا.بهروزی، ن. حسین خان ناظر،ح. بزرگمهر، س.شهریاری، م.ر. سهندی، م. محجل،م.بربریان، م. سهیلی // ناظر علمی : م.ر. سهندی، م. محجل // سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور