گسل-ده سلم

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ر.گریفیس، ه. مگریز، ج. جانز، ن. عابدیان، ا.بهروزی، ن. حسین خان ناظر،ح. بزرگمهر، س.شهریاری، م.ر. سهندی، م. محجل،م.بربریان، م. سهیلی
سال تهیه ۱۳۷۱

مبلغ ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال