گسل-راور

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.ع. مهدوی، ن. حسین خان ناظر، م. سهیلی، م. محجل، ر. هاکریده، ع.حاج ملا علی
سال تهیه ۱۳۷۵

مبلغ ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال