چین - ساوه

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ع.ا.نوگل سادات، ا.هوشمندزاده، ا.بهروزی، م.لطفی، ن.خ.ناظر، س.کایا، پ.دهلوی، ب.مارتین ژانتین
سال تهیه ۱۳۶۳

مبلغ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال