چین - سبزوار

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ش.طاطاوسیان، ا.زهره بخش، ب.حمزه پور، ب.علوی، ع.صدرالدینی، ف.وزیری تبار
سال تهیه ۱۳۷۱

مبلغ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال