گسل-سمنان

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.ر.سمدیان، م.ح.نبوی، م.علوی نائینی، م.شهرابی، ا.ر.حامدی، م.ج.واعظی پور، شرکت ملی نفت ایران
سال تهیه ۱۳۷۳

مبلغ ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال