لیتولوژی-سیرجان

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان گروه یوگسلاوی، ن.خان ناظر، م.محجل، سبزه ای، س.اشراقی، ج. روشن روان
سال تهیه ۱۳۷۴

مبلغ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: سیرجان // مقیاس: 1:250000 // سال تولید : 1374 // تهیه کننده : گروه یوگسلاوی، ن.خان ناظر، م.محجل، سبزه ای، س.اشراقی، ج. روشن روان // ناظر علمی : م.ر.عبدالهی، ب.اقلیمی // سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور