گسل-سیرجان

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان گروه یوگسلاوی، ن.خان ناظر، م.محجل، سبزه ای، س.اشراقی، ج. روشن روان
سال تهیه ۱۳۷۴

مبلغ ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال