لیتولوژی-طرود

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م. علوی- ع. هوشمندزاده- ه. اطمینان- ع. حقی پور- شرکت ملی نفت ایران
سال تهیه ۱۳۵۵

مبلغ ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: طرود // مقیاس: 1:250000 // سال تولید : 1355 // تهیه کننده : م. علوی- ع. هوشمندزاده- ه. اطمینان- ع. حقی پور- شرکت ملی نفت ایران // سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور